Το Παρόν Πρόγραμμα είναι το τελικό. Στη σελίδα Χρήσιμα Αρχεία, Επικοινωνία και Ημερολόγιο μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα υπό μορφή pdf.
Με [●] σημειώνονται οι 20λεπτες παρουσιάσεις Εργαστηρίων/Ερευνητικών Ομάδων


Ημέρα 1η (7 Φεβρουαρίου 2020)

09:15-10:00 Εγγραφές και οργάνωση αρχείων παρουσιάσεων

10:00-10:30 Χαιρετισμοί

10:00-10:10 Χαιρετισμός των Πρυτανικών Αρχών
10:10-10:20 Χαιρετισμός της Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαφωτίου
10:15-10:30 Χαιρετισμός της Οργανωτικής Ομάδας | Καθηγητής κ. Γιώργος Καραμπουρνιώτης

10:30-13:55 1η Συνεδρία - Οικοφυσιολογία και Κλιματική Αλλαγή | Προεδρείο: Γ. Πετροπούλου και Χ. Γιώτης

10:30-11:00 ● Γραμματικόπουλος Γ. και Πετροπούλου Γ. H Ερευνητική Δραστηριότητα του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Φυτών του Πανεπιστημίου Πατρών.
11:00-11:05 Χονδρογιάννης Χ. και Γραμματικόπουλος Γ. Η επίδραση της αναπαραγωγικής ωρίμανσης στη φωτοσύνθεση Μεσογειακών φυτών από διαφορετικούς λειτουργικούς τύπους.
11:05-11:10 Χονδρογιάννης Χ., Κώτση Κ. και Πετροπούλου Γ. Εποχιακή διακύμανση των φωτοσυνθετικών χρωστικών και του προστατευτικού δυναμικού σε ώριμα και ανώριμα άτομα του είδους Cercis siliquastrum.
11:10-11:40 ● Κυπαρίσσης Α. Εκτίμηση παραγωγικότητας μέσω μοντελοποίησης αποδοτικότητας χρήσης φωτός και δορυφορικών εικόνων.

11:40-12:05 Διάλειμμα για καφέ

1η Συνεδρία - Οικοφυσιολογία και Κλιματική Αλλαγή (συνέχεια) | Προεδρείο: Γ. Γραμματικόπουλος και Α. Κυπαρίσσης

12:05-12:35 ● Γιώτης Χ. και McElwain J. Αλληλεπιδράσεις Φυτών-Κλίματος μέσα στο χρόνο: Διδάγματα από το παρελθόν, σημερινή κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές.
12:35-13:05 ● Ραδόγλου Κ. Ερευνητικές δραστηριότητες στο τομέα της Δασικής Οικοφυσιολογίας τα τελευταία 8 χρόνια.
13:05-13:10 Μάρκος Ν. και Ραδόγλου Κ. Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης της δέσμευσης CO2 των αποκατεστημένων εκτάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας με την χρήση της μεθόδου eddy covariance και μοντελοποίησης.
13:10-13:15 Μάρκος Ν. και Ραδόγλου Κ. Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα χρήσης φωτός (LUE) σε ένα μεσογειακό δασικό οικοσύστημα χαλεπίου πεύκης.
13:15-13:20 Δουκαλιάνου Φ., Ραδόγλου Κ., Κιτικίδου Κ., Μήλιος Η. και Lagomarsino A. Μεσοπρόθεσμη επίδραση των αραιώσεων στις ροές των θερμοκηπιάκων αερίων σε ένα περιαστικό δάσος κωνοφόρων και η συνεισφορά τους στο δυναμικό μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.
13:20-13:25 Οικονομίδης Σ. και Θάνος Κ.Α.. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος: μορφομετρικά χαρακτηριστικά σπερμάτων της οικογένειας Orchidaceae και η σημασία τους στην εκτίμηση της φυτρωτικής συμπεριφοράς.
13:25-13:55 ● Ριζοπούλου Σ. Πτυχές Φυσιολογίας Φυτών στον Τομέα Βοτανικής του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

13:55-14:30 Διάλειμμα για καφέ και σύντομο γεύμα

14:30-16:00 2η Συνεδρία - Φυσιολογία Θρέψης Φυτών | Προεδρείο: Ε. Λεβίζου και Σ. Χωριανοπούλου

14:30-15:00 ● Μπουράνης Δ. και Χωριανοπούλου Σ. Βιοδραστικά συστατικά στα προϊόντα θρέψης και οι επιδράσεις τους στη λειτουργικότητα των καλλιεργούμενων φυτών.
15:00-15:30 ● Χωριανοπούλου Σ. και Μπουράνης Δ. Το «success story» της ομοιόστασης σιδήρου στα φυτά.
15:30-16:00 ● Λεβίζου E. Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας Φυσιολογίας Φυτών του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

16:00-17:30 Συζήτηση: Ωραία, από εδώ πως πορευόμαστε στο μέλλον;

17:30-18:30 Συνεδρία των Poster

18:30 Λήξη 1ης ημέρας και ΓεύμαΗμέρα 2η (8 Φεβρουαρίου 2020)

09:15-10:00 Εγγραφές και οργάνωση αρχείων παρουσιάσεων

10:00-13:20 3η Συνεδρία - Φυσιολογία Καταπονήσεων, Αντίληψη & Μεταγωγή Σήματος | Προεδρείο: Π. Ταβλαδωράκη και Π. Μόσχου

10:00-10:30 ● Καραμπουρνιώτης Γ., Νικολόπουλος Δ., Λιακόπουλος Γ. και Μπρέστα Π. Η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας Φυσιολογίας Καταπονήσεων των Φυτών του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών του ΓΠΑ.
10:30-11:00 ● Λιακόπουλος Γ., Νικολόπουλος Δ., Μπρέστα Π. και Καραμπουρνιώτης Γ. Ι. Φωτοσύνθεση υπό πλάγιο φως: κοιτώντας τον ήλιο λοξά. ΙΙ. Φαινολικές ενώσεις και βόριο εντός και εκτός του κυττάρου.
11:00-11:05 Σαμαντάς Α., Γιαννόπουλος Α., Μπρέστα Π., Νικολόπουλος Δ., Λιακόπουλος Γ. και Καραμπουρνιώτης Γ. Η δυναμική των κυτταρικών εγκλείστων ανθρακικού ασβεστίου και η φωτοσύνθεση κινδύνου.
11:05-11:10 Καρακασιλιώτη Μ., Μπρέστα Π., Νικολόπουλος Δ., Λιακόπουλος Γ. και Καραμπουρνιώτης Γ. Μεταβολές των χαρακτηριστικών των κρυστάλλων οξαλικού ασβεστίου και της ανταλλαγής αερίων υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης και ανάκαμψης.
11:10-11:15 Μνίεστρη Α., Κεχαγιά Μπ., Πάτσης Γ., Τούρλου Β., Νικολόπουλος Δ., Βαχαμίδης Π., Οικονόμου Γ., Καραμπουρνιώτης Γ. και Μπρέστα Π. Πλαστικότητα των φύλλων του Hordeum vulgare υπό συνθήκες παρατεταμένης υδατικής καταπόνησης: μία ενδοειδική προσέγγιση.
11:15-11:20 Μπρέστα Π., Νικολόπουλος Δ., Βαχαμίδης Π., Οικονόμου Γ., Φασσέας Κ. και Καραμπουρνιώτης Γ. Μακροπρόθεσμος εγκλιματισμός του Hordeum vulgare στην υδατική καταπόνηση: Η γενικευμένη σμίκρυνση των δομών του φύλλου και οι αναπόφευκτες συνέπειες στη λειτουργία του.
11:20-11:25 Μουστάκας Μ., Hanć A., Dobrikova A., Σπερδούλη Η., Αδαμάκης Ι.-Δ.Σ. και Apostolova E. Η χωρική ετερογένεια της απόκρισης του φωτοσυστήματος ΙΙ στην επίδραση καδμίου στην Salvia sclarea οφείλεται στην διαφορετική κατανομή του καδμίου στα φύλλα.
11:25-11:30 Σπερδούλη Η., Μουστάκα Ι., Αντώνογλου Ο., Αδαμάκης Ι.-Δ.Σ., Δενδρινού-Σαμαρά Κ. και Μουστάκας Μ. Οι επιπτώσεις νανοσωματιδίων CuZn στη λειτουργεία του φωτοσυστήματος ΙΙ και στη δημιουργία ενεργών μορφών οξυγόνου εξαρτώνται από την ηλικία του φύλλου.
11:30-11:35 Μουστάκα Ι., Τάνου Γ., Γιαννακούλα Α., Αδαμάκης Ι.-Δ.Σ., Παντερής Ε., Ελευθερίου Ε. και Μουστάκας Μ. Ο λειτουργικός ρόλος των ανθοκυανινών σε συνθήκες οξειδωτικού στρες.

11:35-12:00 Διάλειμμα για καφέ

3η Συνεδρία - Φυσιολογία Καταπονήσεων, Αντίληψη & Μεταγωγή Σήματος (συνέχεια) Προεδρείο: Γ. Λιακόπουλος και Αικ. Καραμανώλη

12:00-12:30 ● Angelini R., Cona A., D’Incà R., Fraudentali I., Mattioli R., Tavladoraki P. Polyamine metabolism in plant development and defence responses.
12:30-13:00 ● Αντωνίου Χ., Σαββίδης Α., Γεωργιάδου Α., Ιωάννου Α., Φωτόπουλος Β. H Ερευνητική Δραστηριότητα της Ομάδας Φυσιολογίας Καταπονήσεων Φυτών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.
13:00-13:05 Ιωάννου Α., Αντωνίου Χ., Inzé D., Φωτόπουλος Β. Έναυση σπόρων φυτών για βελτιωμένη ανάπτυξη και προστασία υπό συνθήκες καταπόνησης.
13:05-13:10 Δερβίση Ε. και Ρούσσης Α. Αλληλεπίδραση της φωσφολιπάσης DALL3 με την Selenium binding Protein 1 (SBP1).
13:10-13:15 Liu C., Törnkvist A., Chatzianestis I., Boucetta M.M., Tzelepis G., Fernandez A., Stael S., Minina E.A., Reza S.H., Gutierrez-Beltran E., Castel B., Tomlinson L., Van Heusegem F., Piffman T., Bozhkov P.V., Jones J.D. and Moschou P.N. Limited proteolysis by metacaspases modulates salt tolerance.
13:15-13:20 Tympa L., Liu C. and Moschou P.N. Kinesin-separase complex modulates light signaling.

13:20-14:20 4η Συνεδρία - Γενετική, Εξέλιξη και Αναπτυξιακή Βιολογία | Προεδρείο: Γ. Λιακόπουλος και Αικ. Καραμανώλη

13:20-13:50 ● Moschou P.N. Registering cell dimensions and shapes with catabolic processes: from single molecules to organismal levels.
13:50-14:20 ● Verret F., Ιωαννίδης Ν., Μαυροθαλασσίτη Ε., Δασκαλάκη Γ.Μ., Γλαμπεδάκης Ν., Τοπάλης Π., Κοτσαμπάσης Κ. και Καλαντίδης Κ. Η διασυστηματική γονιδιακή σίγηση στο Nicotiana benthamiana σχετίζεται με μεταγραφικό επαναπρογραμματισμό γονιδίων που σχετίζονται με αντιικές αποκρίσεις.

14:20-15:00 Διάλειμμα για καφέ και σύντομο γεύμα

15:00-15:40 5η Συνεδρία - Αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών | Προεδρείο: Κ. Παπαδοπούλου και Κ. Σταματάκης

15:00-15:30 ● Καραμανώλη Αικ. και Κωνσταντινίδου Ε.Ι. Αλληλεπιδράσεις στο Εργαστήριο Γεωργικής Χημείας, ΑΠΘ: Η ομάδα Φυσιολογίας Φυτού.
15:30-15:35 Παπαδοπούλου Α., Κάμου Ν., Λεοντίδου Κ., Γενίτσαρης Σ., Μελλίδου Ι. και Καραμανώλη Αικ. Επίδραση ριζοβακτηρίων που προωθούν την φυτική ανάπτυξη (PGPR) σε σπορόφυτα τομάτας που αναπτύσσονται σε συνθήκες ξηρασίας.
15:35-15:40 Κόκαλας Β., Junker R., Farre Armengol G., Κωβαίος Δ. και Καραμανώλη Αικ. Η επίδραση βακτηρίων της φυλλόσφαιρας στην έκλυση πτητικών ουσιών και την επιβίωση του ακάρεως Tetranychus urticae σε φυτά φασολιάς.

15:40-18:00 6η Συνεδρία - Βιοχημεία, Μεταβολισμός, Μεμβράνες & Κυτταρική Βιολογία | Προεδρείο: Κ. Παπαδοπούλου και Κ. Σταματάκης

15:40-16:10 ● Κοτζαμπάσης K. Χορεύοντας με τα φωτόνια: Από τη φωτοσυνθετική διαχείριση της ενέργειας στην «έξυπνη» βιοτεχνολογία και την αστροβιολογία.
16:10-16:40 ● Σταματάκης Κ., Μπρούσος Π., Γιακουμιδάκη-Βογιατζή Κ. και Παπαγεωργίου Γ.Χ. Φωτοσύνθεση βασική έρευνα και εφαρμογές.
16:40-16:45 Μπρούσος Π. και Σταματάκης Κ. Μελέτη της παραγωγής υδρογόνου από κυανοβακτήρια.
16:45-16:50 Γιακουμιδάκη-Βογιατζή Κ. και Σταματάκης Κ. Μελέτη της φωτοσύνθεσης κυανοβακτηρίων ικανών να παράγουν τερπένια.
16:50-17:20 ● Παπαδοπούλου Κ. H ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας Φυτών και Περιβάλλοντος στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
17:20-17:50 ● Τοουλάκου Γ., Παπαδημητρόπουλος Μ.Ε., Παππάς Ι., Κλάπα Μ.Ι. Μεταβολομική και Aβιοτικές Kαταπονήσεις στα φυτά: Διερευνώντας την επίδραση της αλατότητας στην τομάτα (Solanum lycopersicum).
17:50-17:55 Κούτρα Ε., Ψαθάς Ε., Κορνάρος Μ. και Γραμματικόπουλος Γ. Το φωτοσυνθετικό προφίλ, μικροφυκών που χρησιμοποιήθηκαν για βιοεξυγίανση και αξιοποίηση αναερόβια επεξεργασμένων αγροτο-κτηνοτροφικών και αστικών οργανικών αποβλήτων.
17:55-18:00 Liu C., Törnkvist A., Chatzianestis I., Mentzelopoulou A., Scaltsogiannis V., Tympa L., Deli A., Spyridoula C. and Moschou P.N. A developmental module regulating cell polarity.

18:00 Λήξη 2ης ημέρας - Λήξη συνάντησης