Χρήσιμα Αρχεία
Contact Info:
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στον Βοτανικό, Ιερά Οδός 75, 118 55, Αθήνα. Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να εντοπίσετε το ΓΠΑ στους χάρτες της Google.
Το Συνεδριακό Κέντρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται στο Νοτιοδυτικό άκρο του χώρου του ΓΠΑ, δίπλα στο Γεωπονικό Μουσείο. Ακολουθήστε το σύνδεσμο για να εντοπίσετε το Συνεδριακό Κέντρο του ΓΠΑ στους χάρτες της Google.
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την οργανωτική ομάδα μέσω email στο info.pnpp@gmail.com. Όλες οι εξελίξεις θα ανακοινώνονται μέσω email, στον ιστότοπο και στο twitter: @twit_pnpp.
Ημερολόγιο:
21 Σεπ 2019: 1η Ανακοίνωση.
15-30 Σεπ 2019: Παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της ομάδας σας και να τα αποστείλετε ώστε να συμπεριληφθούν στον ιστότοπο της Συνάντησης. Δείτε τον σύνδεσμο για το αρχείο προς συμπλήρωση παραπάνω.
20 Νοεμβρίου 2019: 2η Ανακοίνωση.
15 Δεκεμβρίου 2019: Καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση συμμετοχής και υποβολή των τίτλων των εισηγήσεων.
8 Φεβρουαρίου 2020: Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων ώστε να συμπεριληφθούν στα Πρακτικά.
7-8 Φεβρουαρίου 2020: 1η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση Φυσιολόγων Φυτών!