Εργαστήρια και Ερευνητικές Ομάδες Φυσιολογίας Φυτών


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας / Εργαστήριο Γενικής Βοτανικής
Ομάδα Οικοφυσιολογίας Φυτών
Καθ. Σοφία Ριζοπούλου (srhizop@biol.uoa.gr / twitter: @srhizop)


Επικ. Καθ. Ανδρέας Ρούσης (aroussis@biol.uoa.gr)


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών / Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας / Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών
Ομάδα Βιολογίας Σπερμάτων και Αναπαραγωγής Φυτών
Καθ. Κωνσταντίνος Θάνος (cthanos@biol.uoa.gr)


Καθ. Μιχάλης Μουστάκας (moustak@bio.auth.gr)


Αναπλ. Καθ. Αικατερίνη Καραμανώλη (katkar@agro.auth.gr)


Πανεπιστήμιο Πατρών/ Τμήμα Βιολογίας
Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών
Επίκ. Καθ. Γιώργος Γραμματικόπουλος (grammati@upatras.gr)
Επίκ. Καθ. Γιόλα Πετροπούλου (petropo@upatras.gr)
Καθ. Γιάννης Μανέτας (y.manetas@upatras.gr)


Καθ. Κυριάκος Κοτζαμπάσης (kotzab@uoc.gr)


Καθ. Κρίτων Καλαντίδης (kriton@imbb.forth.gr)


Καθ. Γιώργος Καραμπουρνιώτης (karab@aua.gr)
Επικ. Καθ. Γιώργος Λιακόπουλος (gliak@aua.gr / twitter: @gliak00)
Δρ. Δημοσθένης Νικολόπουλος (d.nikolopoulos@aua.gr)
Δρ. Παναγιώτα Μπρέστα (brestapan@aua.gr)


Καθ. Δημήτριος Μπουράνης (bouranis@aua.gr)
Επικ. Καθ. Στυλιανή Χωριανοπούλου (s.chorianopoulou@aua.gr)


Καθ. Καλλιόπη Ραδόγλου (kradoglo@fmenr.duth.gr)


Αναπλ. Καθ. Άρης Κυπαρίσσης (akypar@uth.gr)


Επικ. Καθ. Έφη Λεβίζου (elevizou@uth.gr)


Αναπλ. Καθ. Καλλιόπη Παπαδοπούλου (kalpapad@bio.uth.gr / twitter: @PopyPapad)


Αναπλ. Καθ. Βασίλης Φωτόπουλος (vassilis.fotopoulos@cut.ac.cy)


Αναπλ. Καθ. Παρασκευή Ταβλαδωράκη (paraskevi.tavladoraki@uniroma3.it)


Δρ. Χαρίλαος Γιώτης (yiotisc@tcd.ie / twitter: @Ch_Yiotis)


Δρ. Κώστας Σταματάκης (kstam@bio.demokritos.gr)


Δρ. Παναγιώτης Μόσχου (panagiotis.moschou@imbb.forth.gr / twitter: @panosmoschou)


Δρ. Μαρία Κλάπα (mklapa@iceht.forth.gr)


Dr. Chrysa Pantazopoulou (C.Pantazopoulou@uu.nl / Profile Page)