1η Ανακοίνωση
Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φυσιολόγων Φυτών. Σε αυτή την 1η Ανακοίνωση περιλαμβάνεται ο Στόχος και η Θεματολογία της Συνάντησης, το Επιστημονικό Κοινό στο οποίο απευθύνεται, το συνοπτικό πρόγραμμα και οι κατηγορίες των παρουσιάσεων. Παρακαλούμε ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.
2η Ανακοίνωση
Στη 2η Ανακοίνωση σας καλούμε να υποβάλλετε τις συμμετοχές σας και τους τίτλους των ανακοινώσεων που σκοπεύετε να παρουσιάσετε στη Συνάντηση. Επίσης περιλαμβάνονται οδηγίες για την αποστολή των περιλήψεων (οι οποίες μπορεί να αποσταλούν και αργότερα) και την προετοιμασία των παρουσιάσεων (προφορικών και poster). Παρακαλούμε ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο.
3η Ανακοίνωση - Πλήρες Πρόγραμμα
Εδώ θα βρείτε το Πλήρες Πρόγραμμα της 1ης Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης Φυσιολογων Φυτών